Triedy a učitelia

 

Školský rok 2023/2024

 

I. A - Mgr. Katarína Garajová

II.A - Mgr. Mgr. Iveta Gregorová

II.B - Mgr. Katarína Garajová

III.A - Mgr. Soňa Donovalová

IV.A - Mgr. Zuzana Píšiová

V.A - Mgr. Monika Flašková

V.B - Mgr. Jana Koberová

VI.A - Mgr. Jaroslav Šuba

VII.A - PhDr. Michal Pavelka

VII.B - Mgr. Daniela Pikulová

VIII.A - Mgr. Lucia Košíková

VIII.B - Mgr. Peter Klempa

IX.A - Mgr. Katarína Parobeková