Udalosti 2018/2019

Organizácia materskej školy 2018/2019

 

Naša materská škola využíva pri výchovno - vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, logopédom. Ďalej sme začali spoluprácu s Lesmi SR.

Deti sú rozdelené do tried/ čerešničková, hruštičková, slivková, jabĺčková /podľa veku.
 

Čerešničková trieda

 

Trieda 2- 3 ročné deti

 

Učiteľky: Mgr. Monika Rišová Vrzalová / triedna učiteľka

                 Ing. Renáta Mačádiová

 

Aneta Bullová, Jakub Brašeň, Oliver Citara, Sebastián Danček, Veronika Dobríková, Dominik Fujdiaková, Simona Huťková, Samuel Chromek, Nina Chváliková, Leo Lupták, Tomáš Majzel, Tamara Ondrejková, Maik Pikula, Tomáš Pipich, Jozef Šagát, Viktor Šiket, Olívia Šišiaková, Juraj Talár, Damián Turiak, Sebastián Turiak

 

Hruštičková trieda

 

Trieda: 3- 4- 5 ročné deti

 

Učitelia: Mgr. Daniela Šanková/ triedna učiteľka

                        Nikola Živorová

 

Michal Baliak, Laura Fógelová, Elizabeth Gerová, Sára Hirková, Tomáš Chautur, Alexander Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja Kurtulíková, Matúš Mlynárčik, Adam Mokroš, Matej Patráš, Dario Prlič, Hannah Selecká, Oliver Solivajs, Slavomír Šnírer, Matias Vaník, Oliver Vilhan, Viktor Vyšný

 

Slivková trieda

 

Trieda: 3- 4- 5 ročné deti

 

Učiteľky: Denisa Živická / triedna učiteľka

                Mgr. Matej Parobek

 

Zuzana Bedríková, Izabela Bullová, Miroslav Huťka, Michal Karcel, Viktória Nebusová, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov, Radan Pacher, Lucas Pikula, Kamila Psotová, Lukáš Sršeň, Jozef Šimeček, Jonatán Šipöcz, Damián Škrabala, Samuel Štubňa, Lenka Timková, Emma Vyšná, Andrej Zeman

 

Jabĺčková trieda

 

Trieda: 5-6 ročné deti

 

Učiteľky: Mgr. Monika Tagajová / triedna učiteľka

                Bc. Viktória Haviarová

 

Jana Albertyová, Sára Balková, Lukáš Daučík, Teo Dobrík, Adrián Drábek, Richard Hirka, Nina Hudáková, Katarína Chromeková, Timea Kamenská. Andrew Kevin Kelly, Peter Kočický, Martin Lupták, Simona Mesiariková, Lukáš Mlynárčik, Lukáš Modrovský, Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Kristína Selecká, Sofia Slobodníková, Michal Sršeň, Kristína Studená, Michaela Šimečková, Kristína Vlčková, Žofia Zázrivcová