Udalosti 2019/2020

Organizácia materskej školy 2019/2020

Naša materská škola využíva pri výchovno - vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, logopédom. Ďalej sme začali spoluprácu s Lesmi SR.

Deti sú rozdelené do tried/ čerešničková, hruštičková, slivková, jabĺčková /podľa veku.
 

Jabĺčková trieda

Trieda 2- 3 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Monika Tagajová / triedna učiteľka

              Mgr. Linda Szabóová

Barbora Bakošová, Aneta Bullová, Sebastián Danček, Adam Drábek, Andrej Mikuláš Ďuriančik, Andrej Hruška, Simona Huťková, Samuel Chromek, Matteo Gallo, Miloš Janek, Viktor Kukučka, Marek Lupták, Patrícia Majzelová, Samuel Mesiarik, Linda Mlynárčiková, Michal Pavúk, Nela Peťková, Štefan Rusnák, plus dve deti

 

Čerešničková trieda

Trieda: 3- 4- 5 ročné deti

Učitelia: Mgr. Monika Rišová Vrzalová/ triedna učiteľka

               Bc. Viktória Haviarová

Jakub Brašeň, Oliver Citara, Veronika Dobríková, Dominik Fujdiaková, Nina Chváliková, Leo Lupták, Tomáš Majzel, Tamara Ondrejkovová, Maik Pikula, Tomáš Pipich, Oliver Solivajs, Viktor Šiket, Olívia Šišiaková, Slavomír Šnírer, Damián Turiak, Sebastián Turiak, Oliver Vilhan, Viktor Vyšný

 

Slivková trieda

Trieda: 4- 5 ročné deti

Učiteľky: Denisa Živická / triedna učiteľka

Miroslav Huťka, Tomáš Chautur, Michal Karcel, Viktória Nébusová, Radan Pacher, Kamila Psotová, Lukáš Sršeň, Jozef Šimeček, Samuel Štubňa, Lenka Timková, Andrej Zeman

 

Jabĺčková trieda

Trieda: 4-5-6 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Daniela Šanková / triedna učiteľka

                Mgr. Matej Parobek

Michal Baliak, Zuzana Bedriková, Izabela Bullová, Laura Fógelová, Elizabeth Gerová, Sára Hirková, Alexander Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja Kurtulíková, Martin Lupták, Adam Mokroš, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov, Matej Patráš, Lucas Pikula, Dario Prlič, Martin Riapoš,  Jonatán Šipöcz, Damián Škrabala, Matias Vaník, Emma Vyšná

 

 

Rozlúčka predškolákov

Deň 24. 6. 2020 bol veľký deň pre našich predškolákov z hruštičkovej triedy. Nastal čas, kedy sa mali rozlúčiť s materskou školou. Keďže nám momentálna situácia nedovolila urobiť si rozlúčku aj mimo škôlky a aj s rodičmi tak sme si ju urobili v našej hruštičkovej triede. Pani učiteľka Danielka a pán učiteľ Maťo vyzdobili tiedu a rodičia nám napiekli a doniesli niečo na pohostenie. Po príhovore pani učiteľky Danielky a Laurinkinej maminky, nasledoval program, na ktorý sme sa všetci tešili. Zarecitovali sme si básničky a zaspievali pesničky. Potom sme si prečítali častušky, každý si zapálil svoju sviečku a dostal darček. Nezabudli sme sa rozlúčiť aj s ostatnými pani učiteľkami, Zitkou a pani kuchárkami. Potom sme si všetci pripili detským šampanským a pustili sa do slávnostného obeda. Poobede sme si ešte zatancovali a pochutnávali si na rôznych sladkých a slaných dobrotkách.

Srdečné ďakujem patrí rodičom, ktorí nám napiekli a doniesli občerstvenie.

Fotogalériu nájdete TU

PREDŠKOLÁČIK

Dňa 4.3. 2020 sa naša materská škola zúčastnila prehliadky detí v recitácii poézie a prózy na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Našu materskú školu tu reprezentoval predškolák z hruštičkovej triedy Martin Lupták. Vystúpil tu s básničkou Zlatá rybka. Za svoj výkon a prezentáciu básne bol odmenený veľkým potleskom. Keďže to súťaž nebola, boli za svoje výkony odmenené všetky deti, ktoré odrecitovali svoje básne pred publikom.
Fotogalériu nájdete TU

Lyžiarsky výcvik Krpáčovo 2020

Detičky z našej materskej školy absolvovali tento rok lyžiarsky výcvik od 17.2. do 21.2. v lyžiarskom stredisku na Krpáčove. Niektoré deti boli úplní začiatočníci, ale niektoré deti už na lyžiach stáli a základy mali už zvládnuté. Každý deň sme začínali rozcvičkou, aby sme si rozohriali celé telo a predišli zraneniam. V prvý deň sme sa rozdelili na 2 skupiny. Začiatočníci zvládali svoje prvé kroky na lyžiach na malom lanovom vleku. Pokročilejší sa presunuli na veľký vlek. Každým dňom sme sa učili a zdokonaľovali základy a techniku lyžovania. Na konci týždňa sme už všetci lyžovali na veľkom kopci. Lyžiarsky výcvik sme zvládli všetci zdraví a šťastní, a tak všetky deti dostali medailu a sladkú odmenu.

 Fotogalériu nájdete TU

Karneval

   Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna vážna správa, ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase. A tak sme pre naše detičky, rodičov, starých rodičov pripravili aj tento rok fašiangový karneval. Karnevalom sme žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby.  Popoludní sme  premenili jedáleň na miestnosť s pestrofarebnými girlandami, reťazami a balónmi. A mohli sme konečne začať. Na začiatku sme privítali šaška Fjodora, ktorý nás pozabával a ukázal nám svoju veselú show ako žonglér a komediant.  Zabavil nie len  deti ale aj dospelých. Aj vďaka nemu bol deň ktorý patril deťom úžasný... A potom sa mohla začať diskotéka.  Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali radosť z masiek, ktoré deťom priniesli a zhotovili rodičia. Všetci sa radovali, boli šťastní a veselí, veď bol to predsa fašiangový karneval. Tety kuchárky zabezpečili pitný režim pre detí a všetkých prítomných. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme naďalej.

Fotogalériu nájdete TU

Štedrovečerný obed

Vianočná nálada a tradície sa dostali ku nám do materskej školy nielen prostredníctvom vianočných trhov a svietiaceho stromčeka. Naši predškoláci z hruštičkovej triedy si 18.12. urobili štedrovečerný obed vo svojej triede. So svojou pani učiteľkou a pánom učiteľom si povedali o vianočných zvykoch pri štedrovečernej večery, ukázali si ich a potom sa pustili do jedenia. Všetci okúsili oblátky, vianočnú kapustnicu a opekance s makom. Všetkým nám jedlo chutilo. Tento štedrovečerný obed sme ukončili rozdávaním si darčekov a aj takto sme sa naladili na atmosféru vianočných sviatkov.

Fotogalériu nájdete TU

Medové raňajky

V jedno pekné dopoludnie k nám opäť zavítali dvaja ujovia - včelári. Boli to pán Nébus a pán Šiket. S pánom včelárom Nébusom sme sa už raz stretli, pretože nám už raz o včielkach rozprávať bol.  Dnes sme si s nimi zopakovali, kde včely bývajú, ako žijú v jednej veľkej komunite. Vysvetlili nám ako sa vyrába med a sviečky. Okrem toho nám doniesli ukázať a ochutnať to, čo včielky vyrábajú,  teda sladký med. Urobili nám medové raňajky. Veľmi sa nám tieto sladké raňajky páčili. Ďakujeme pánom včelárom za návštevu a tešíme sa na nich opäť.

Fotogalériu nájdete TU

Mikuláš!

6.12. všetky detičky v škôlke s napätím očakávali príchod Svätého Mikuláša. Doobeda sme  však boli potešiť básničkami, piesňami obyvateľov domu seniorov Hronov. Priniesli sme im aj sladké mikulášske prekvapenie a tým sme im urobili príjemný a nevšedný deň. Odmenou nám bol úsmev babičiek a dedkov. Neboli sme však sami. Prišiel aj sám Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Nakoľko mal veľa práce, sľúbil nám, že príde potešiť aj nás a to o 16.00 na Vianočné trhy na námestie pred Kortex.

A veru nesklamal nás. Prišiel načas. Za naše vystúpenia plné básničiek, piesní a tančekov detičky dostali sladkú odmenu. Na záver programu sme spoločne so všetkými rozsvietili vianočný stromček pri obecnom úrade. K vianočnej atmosfére prispeli aj pripravené trhy. V stánku materskej školy ste si mohli zakúpiť nielen sladké voňavé koláčiky, chlebík s masťou a vínko ale aj výrobky, ktoré s láskou vytvorili naše detičky. Ďakujeme každému za zakúpenie výrobkov a podpory našej materskej školy.

Chceli by sme sa ďalej poďakovať všetkým zúčastneným, Základnej škole s materskou školou Brusno, Základnej umeleckej škole a tiež rodičom, Obecnému úradu za balíčky a za to, že sme sa mohli stretnúť pri príjemnej akcii. Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok milý Mikuláš!

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Fotogalériu nájdete TU

Besiedka pre starých rodičov

Dňa 30.10. sme si v našej Materskej škole pripravili besiedku pre starých rodičov a strávili sme s nimi krásne chvíle plné zábavy. Detičky v každej triede si pripravili program pre svojich starých rodičov. Niektoré deti spievali piesne, hrali divadielko, recitovali básne alebo aj tancovali. Za svoj pripravený program si detičky vyslúžili veľký potlesk . Po programe sa deti spoločne so svojimi starými rodičmi pustili do vyrábania jesenných dekorácií. Na koniec deti darovali svojim starým rodičom darček, ktorý vlastnoručne zhotovili. Na záver našej besiedky sme sa všetci poobliekali, rozsvietili svoje lampióny a spolu sme sa prešli ulicami Brusna v lampiónovom sprievode. Strávili sme spolu krásny podvečer plný zábavy.

Fotogalériu nájdete TU

Bystrický slávik

naša materská škola sa tohto roku zúčastnila na 20. – tom ročníku prehliadky detí v speve Bystrického slávika na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera. Na súťaži nás reprezentovala naša speváčka z predškolskej triedy Laura Fógelová. Vystúpila tam s piesňou Dedina od skupiny Ščamba. Za svoj výkon bola odmenená dvojitým veľkým potleskom. Na Súťaži odzneli najmä detské a ľudové piesne. Porota poradie nevyhlasovala, a tak si každý spevák odniesol domov odmenu za snahu.

Fotogalériu nájdete TU

Šarkaniáda

V jedno sobotné  jesenné doobedie,  sme sa  vybrali na kopec nad Brusnom pri príležitosti púšťania šarkanov. Väčšina sme  sa stretli o 10:00hod. pri kostole a vybrali sme sa spoločne na kopec, no niektorí nás už čakali na kopci. Hneď na kopci nás privítali zvieratká - pasúce sa ovečky a kravička.

Najprv sme si mysleli, že nám počasie nebude priať, no zubaté jesenné  Slniečko vykuklo spoza mráčika a čakalo nás krásne doobedie so šarkanmi.

Všade vládla príjemná usmievavá atmosféra. Nielen naše detičky boli nedočkavé, ale aj naši rodičia, a preto hneď aj začali so svojimi ratoliestkami púšťať šarkany. Šarkany boli krásne, rôznych farieb  a na modrej oblohe sa nádherne vynímali.

Keďže sme pritom veľmi vyhladli, ockovia nám založili ohník a všetci spolu sme si opekali špekačky.

Na záver našej Šarkaniády dostali detičky  odmenu v podobe medaily s cukríkmi.

Bol to veľmi pekný deň a my sa  už teraz tešíme na ďalšie spoločné akcie v tomto školskom roku.

Fotogalériu nájdete TU