Udalosti 2017/2018

DOKUMENTY

 

Organizácia materskej školy na školský rok 2017/2018

Naša materská škola využíva pri výchovno - vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, logopédom. Deti sú rozdelené do tried/ hruštičková, jabĺčková, čerešničková /podľa veku.

 

Hruštičková trieda

Trieda 2-3-4 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Daniela Šanková / zástupkyňa pre MŠ, triedna učiteľka

                    Michaela Oravcová

Michal Baliak, Oliver Citara, Laura Fógelová, Elizabeth Gerová, Sára Hirková, Alexander Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja Kurtulíková, Matúš Mlynárčik, Adam Mokroš, Matej Patráš, Dario Prlič, Hannah Selecká, Oliver Solivajs, Jonatán Šipöcz, Slavomír Šnírer, Samuel Štubňa, Damián Turiak, Sebastián Turiak, Oliver Vilham,, Viktor Vyšný

 

Jabĺčková trieda

Trieda: 4-5 ročné deti

Učitelia: Mgr. Monika Tagajová / triedna učiteľka

              Mgr. Matej Parobek

Jana Albertyová, Sára Balková, Zuzana Bedríková, Izabela Bullová, Lukáš Daučík, Adrián Drábek, Nina Hudáková, Katarína Chromeková, Timea Kamenská, Peter Kočický, Marián Kubíny, Simona Mesiariková, Lukáš Mlynárčik, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov, Lucas Pikula, Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Michal Sršeň, Michaela Šimečková, Damián Škrabala, Emma Vyšná, Žofia Zázrivcová

 

Čerešničková trieda

Trieda: 5-6 ročné deti

Učiteľky: Denisa Živická / triedna učiteľka

                Mgr. Monika Rišová Vrzalová

Lujza Citarová, Teo Dobrík, Emma Fortiaková, Richard Hirka, Matúš Huťka, Andrew Kevin Kelly, Sophie Kernn, Tereza Kubančíková, Hana Kubíny, Paula Kurjanová, Martin Lupták, Matej Macík, Matúš Pikula, Joachim Pisarovič, Sandra Raganová. Richard Rusina, Kristína Selecká, Sofia Slobodníková, Zuzana Sokolová, Kristína Studená, Richard Turiak, Kristína Vlčková, Nelly Mia Zemanová, Michaela Živická

 

Rozlúčka predškolákov

           

                                          Trochu mi je smutno, trochu veselo,

                                          trochu mi je smelo,  trochu nesmelo.

                                          Chvíľu budem taký, ryba ani rak,

                                          Už nie malý škôlkár, a ešte nie žiak.

 

   Koniec mesiaca jún sa niesol v našej MŠ v znamení rozlúčky predškolákov. Konala sa dňa 27.6. v Kúpeľoch Brusno. Rozlúčka predškolákov je takým  malým sviatkom celej MŠ. Spolu 17 chlapcov a dievčat sa nám posledný krát predstavilo krátkym programom. Presvedčili nás, že už skutočne nastal čas, kedy sa musia so škôlkou rozlúčiť. Po úvodnom príhovore pani učiteľky, sa nám detičky predstavili svojim krásny rozlúčkovým programom. Zaspievali piesne, zarecitovali básničky a poďakovali pani učiteľkám a pani upratovačke za starostlivosť a lásku. Potom nasledovali častušky, ktoré presne vystihovali črty každého z detí a pani riaditeľka im odovzdala darček a  osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Ani tento rok sme nezabudli na tortu v tvare čerešničiek s ohňostrojom a detským šampanským. A mohla začať zábava. Deti tancovali a do tanca vyzvali aj pani učiteľky a rodičov. Zábavy nebolo konca. Ale všetko má svoj začiatok aj svoj koniec. Ťažké bývajú chvíle lúčenia, slzám sa sotva niekto ubráni, ale život je už raz taký – čas plynie a vždy prináša niečo nové. Ďakujeme rodičom predškolákov rodine Sokolovej za „vybavenie„ miestnosti v Kúpeľoch Brusno, za skvelú zábavu a aj ostatným rodičom za občerstvenie a pohostenie. Všetkým budúcim prváčikom prajeme vykročenie tou správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.

Fotogalériu nájdete TU

 

Olympiáda detí materských škôl

Dňa 20.06 2018 sme sa zúčastnili 23. ročníka športovej olympiády detí materských škôl na Štadióne SNP v Banskej Bystrici. Bola to skutočná olympiáda pre najmenších, na ktorej sme mali možnosť vidieť živé olympijské kruhy, ktoré znázorňovali  detičky z  materských škôl, nechýbalo ani zapálenie olympijského ohňa či olympijský sľub detí. Stretli sme sa aj s významnými slovenskými športovcami a to s Ivanom Ďatelinkom a Anastasiyou Kuzminovou. Súčasťou tejto olympiády bola aj rýchla chôdza so športovcami Dukly.

Naše súťaženie prebiehalo v troch disciplínach : hod na cieľ, beh a skok z miesta. Našu materskú školu reprezentovali Terezka Kubančíková, Miška Živická, Riško Turiak a Joachim Pisarovič. Práve Terezka Kubančíková vyhrala pre našu materskú školu zlatú medailu, v skoku z miesta. Srdečne jej za to gratulujeme a sme na ňu veľmi pyšní.

Všetky 4 naše detičky boli veľmi usilovné a za svoje výkony dostali krásne ceny a aj medaile za účasť na tejto olympiáde. Ďakujeme našim čerešničkám za reprezentáciu našej materskej školy.

Fotogalériu nájdete TU

Hudobný koncert v škôlke

Dňa 18.06.2018 - v pondelok, nás navštívila p. uč. Zuzka zo Základnej umeleckej školy v Brusne, s ktorou majú hudobný krúžok aj naše dievčatá. Priviedla so sebou aj svojich pomocníkov zo školy, ktorí si priniesli hudobné nástroje, na ktorých nám krásne zahrali. Oboznámili sme sa s husličkami a sláčikom, ale aj s elektrickým klavírom. Potom p. uč. Zuzka vyzvala detičky, aby jej šli pomôcť s divadielkom, ktoré nám chcú zahrať. Bolo to divadielko o kozliatkach a vlkovi. Detičky sa s radosťou do divadielka zapojili a aj si v ňom zaspievali pesničky.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa znovu na spoločné stretnutie.

Fotogalériu nájdete TU

Už sme skoro prváci

Dňa 14.06.2018 – vo štvrtok sme dostali pozvanie od p. učiteľky Soničky, ktorá učí prvákov na návštevu do ich triedy. Veľmi sme sa tešili. Keď sem prišli p. učiteľka nás srdečne privítala. Posadali sme si na lavičky a niektorí až medzi prvákov do veľkých školských lavíc. P. učiteľka nám prečítala rozprávku o Princeznej a žabiakovi, v ktorej sme interaktívne hrali, to čo robia postavy v rozprávke. Po rozprávke sa nás p. učiteľka pýtala otázky k rozprávke, aby vedela či sme dobre počúvali. Ďalšou úlohou, ktorou nás zaujala bolo, keď kreslila obrázky z rozprávky na tabuľu. My sme si ich prezreli, potom zavreli očká, ona obrázkom zmenila poradie a my sme hádali, ktoré obrázky prehodila. Pripravila pre nás aj grafomotorické cvičenie, dokresľovanie srdiečok, stavanie vežičiek z kociek, kde zistila, či vieme počítať do 10 a samozrejme, čo sa nám najviac páčilo bolo rátanie pasteliek so Šaškom Jaškom. Šaško Jaško, je šaško, ktorý vždy všetko popletie a nevie počítať. Snažili sme sa ho naučiť počítať pastelky a nakoniec sa nám to aj podarilo.

Aby toho však nebolo málo, prváci sa zúčastnili súťaže, kde hrali divadielko O zvieratkách a aj vyhrali. Po návšteve u nich v triede nás – celú materskú školu, nie len predškolákov, pozvali do kultúrneho domu, kde nám toto divadielko zahrali. Musíme ich pochváliť, pretože to bolo nádherné divadlo, ktoré sa nám veľmi páčilo. Bolo vidieť, že za tým stojí veľa práce pani učiteľky, ale samozrejme aj detí. Naše detičky aj pani učiteľky a pán učiteľ ich odmenili obrovským potleskom.

Srdečne ďakujeme za pozvanie k Vám do triedy a samozrejme aj na Vaše divadielko .

Fotogalériu nájdete TU

Deň s lesnými pedagogičkami

Dňa 07.06.2018 nás  znovu navštívili lesné pedagogičky Mgr. Anna Sliacka, tento krát aj s kolegyňou Ing. Nikoletou Nozdrovickou. Pripravili pre nás rôzne stanovištia, kde deti plnili zaujímavé úlohy.

Lovili rybky v rybníku a naučili sa ich aj pomenovať, kŕmili veveričku šiškami – hádzali šišky do škatule s obrázkom veveričky, učili sa skákať ako blcha, skokan zelený,  lúčny koník, zajac poľný,  ale aj ako jeleň lesný. V ďalšom stanovišti sa hrali na vtáčiky, ktoré svoje mláďatká kŕmili červíčkami, ktoré zbierali štipcami v tráve. Nevynechali ani vytvorenie si vlastnej drevenej medaile, na ktorú kreslili chrobáčiky a odtláčali si pečiatky rôznych lesných rastlín a plodov.

Za odmenu, že deti všetky stanovištia zvládli im p. lesné pedagogičky priniesli balóny, ceruzky s panáčikom a do triedy omalovánku.

Ďakujeme lesným pedagogičkám za návštevu a krásne aktivity, a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogalériu nájdete TU

NOC ODVAHY

 

Našim predškolákom sa podarilo dokázať, že sú už veľkí a odvážni. Prežili v Mš neopakovateľnú Noc odvahy bez mamy. Stretli sme sa v materskej škole dňa 21.6.o 19:00hod v počte 20 + 3. Na tvárach široké úsmevy, v očiach šibalské netrpezlivé ohníčky a  slniečko ešte vysoko. A tak sme začali. Diskotékou. Tancovali sme, zabávali sa a súťažili s balónmi. Potom sme si naplnili brušká dobrotami od maminky a  prezliekli sa do pyžamka. Po zotmení sa deti dočkali svetelnej šou, ktorá sa im veľmi páčila a umocnila zážitok z krásneho večera. Ale to nebolo všetko. Ešte nás čakalo hľadanie pokladu,  s baterkami. Správnu cestu k pokladu nám ukazovali sladké cukríky. Deti cestu v tme hrdinsky zvládli a na konci ich čakal poklad – čokoládové peniažky a detské šampanské, ktoré sme s chuťou vypili. Po výprave za pokladom sa nám ešte stále nechcelo spať, a preto po večernej hygiene poď ho  ešte na diskotéku. Až táto urobila bodku za krásne prežitým večerom. Prečítali sme si rozprávku na dobrú noc a pozvali nočných anjelikov do krásnych detských sníčkov. Aj keď z očiek niektorých detičiek vypadla jedna slzička, boli statoční, lebo  do rána vydržali všetci.Za to ich ráno čakali čokoládové medaile a diplom odvahy. Takúto noc môžu zažiť deti, len jedenkrát v živote škôlkára.

Fotogalériu nájdete TU

DEŇ RODINY

 

V piatok 8.6. sme strávili príjemné popoludnie s našimi rodinami na školskom dvore. Po minuloročnom nultom ročníku sa uskutočnil 1. ročník loptových hier. Každý člen rodiny si musel priniesť loptu. Minulý rok sme spoločne narátali 55 lôpt. Tento rok sme nazbierali o 13 lôpt viac a tak sme stanovili nový rekord na čísle 68. Lopty boli rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Deti s rodičmi chodili po stanovištiach a plnili rôzne úlohy, za ktoré dostávali pečiatky. Triafali sme lopty do bránky nohou alebo hokejkou, nosili loptičku na paličke pomedzi kužele, triafali sme loptou kolky, hádzali sme loptu do terča, chodili cez prekážky s loptou medzi nohami. Keď sme všetci prešli všetky stanovištia a nazbierali veľa pečiatok, tak sme dostali medailu za účasť na dnešnom dni. Celý program sme zakončili opekačkou. Ďakujeme všetkým rodičom a detičkám, ktorí sa zúčastnili 1. ročníka loptových hier a veríme, že sa o rok stretneme vo väčšom počte, prekonáme loptový rekord a spoločne opäť takto oslávime Deň rodiny.

Fotogalériu nájdete TU

PLAVECKÝ VÝCVIK MATERSKEJ ŠKOLY NA BYSTREJ

 

Po roku sme sa opäť vrátili na Bystrú, aby sme absolvovali plavecký výcvik. Na výcvik sme chodili od stredy do piatku a každý deň sme boli dve hodiny vo vode. Všetci sme sa tešili, že sa naučíme plávať a získame aj nové zážitky. Najskôr sme sa len spoznávali s vodou, niektorým to išlo rýchlejšie a niektorým pomalšie, ale všetci sme sa niečo nové naučili. Na záver výcviku nás tréneri pochválili, a dostali sme každý medailu a sladkú odmenu. Všetkým sa nám tu veľmi páčilo a ďakujeme pánom trénerom, že nás niečo nové naučili.

 Fotogalériu nájdete TU 

MOTÝLIA ZÁHRADA

 

          Po roku sme sa opäť rozhodli, že naše motýlie záhrady neostanú prázdne a tak sme si kúpili motýlie larvy. Motýle sú hmyz, ktorý napomáha rozkvitnutiu našich záhradiek a lúk.

            V štyroch pohárikoch sa ukrývalo 20 maličkých húseníc z rodu Babôčka Bodliaková.. Húsenice mali v poháriku potravu a prostredie, ktoré potrebovali na prežitie, rast a zakuklenie. Kukly sa začali tvoriť na vrchnákoch asi po 7 dňoch.

            Keď už boli všetky húsenice zakuklené, tak sme ich opatrne preložili do našich motýlích záhradiek. Teraz už bolo len otázkou času, kedy sa z kukly vyliahne prvý motýľ.

            Prvé motýle sa nám začali liahnuť z kukly asi po 5 dňoch. A tu sa začala fáza starostlivosti o motýle. Na šk. dvore sme im natrhali čerstvé kvety a k nim priložili servítku namočenú v sladkej vode – nektáre. O motýle sme sa takto starali 3 dní, pozorovali sme ako rastú a poletujú v klietke a čakali kým sa všetky vyliahnu z kukly.

            Po pár dňoch prišiel čas, aby sme ich vypustili ich do prírody a oni mohli splniť svoju úlohu, ktorú im dala matka príroda – opelovať kvety. Klietky s motýlikmi sme vyniesli von na školský dvor a tam sme ich vypustili. Niektorí vyleteli sami a niektorým sme museli pomôcť.

            Po roku sme opäť mohli vidieť proces, ktorý zaujal nielen deti, ale aj pani učiteľky s pánom učiteľom. Motýlia záhrada je forma zážitkového učenia. Všetci sa už tešíme na ďalšiu jar, aby sme mohli opäť naplniť naše motýlie záhrady.

Fotogalériu nájdete TU

Dobrú chuť, vlk !

 

            V mesiaci máj sme sa rozhodli pozvať do našej škôlky Bábkové divadlo na Rázcestí, aby nám prišli zahrať nejakú peknú rozprávku. Deti sa veľmi tešili na naše divadelné dopoludnie. Bábkarky nám zahrali rozprávku, ktorá sa volala „Dobrú chuť, Vlk!“. Bola to rozprávka o výnimočnom priateľstve a plná humoru. Rozprávka nám odhalila, ako to dopadne, keď sa výchovy malého zajačika ujme starnúci uhundraný vlk.  Čo sa však musí stať, aby sa stal z vlka vegetarián a zajačik zavýjal na mesiac? Niekedy sa v rozprávkach stane aj čosi celkom nezvyčajné a priateľstvo vlka a zajaca bolo pevné a nerozlučné. Všetkým sa rozprávka páčila a veľmi sa už tešíme na ďalšie predstavenie.

 Fotogalériu nájdete TU 

Horí, horí idú hasiči!

8.6. 2018 sa školským dvorom rozozvučala hasičská siréna. To nám páni hasiči z dobrovoľného hasického zboru z Brusna prišli predviesť a porozprávať o dôležitosti hasičov. Najskôr sme si vypočuli krátku prednášku o nebezpečenstve ohňa. Pripravili si ohnisko a fakľou zapálili obrovskú vatru. Našim šikovným hasičom sa ju podarilo za chvíľku uhasiť hasiacou penou. Po ukážke hasenia bol chodník plný peny a deti sa s ňou šantili. No penu bolo potrebné odstrániť. Tak naši malí škôlkari sa razom premenili na hasičov. Za pomoci dospelých vzali do rúk prúdnice a penu z chodníka odstránili. Hasiči nám ukázali svoju výstroj aj autá, na ktorých prišli. S úsmevom detičky povozili v naozajstných hasičských autách. Po ich odchode, na otázku aké zamestnanie by chceli mať naše detičky bola jednoznačná odpoveď. Predsa HASIČI. Nadšenie a radosť v detských očiach sa nedá opísať slovami, preto si pozrite fotky z tejto super akcie.

Ďakujeme Dobrovoľnému hasickému zboru z Brusna za krásne doobedie.

Kolektív MŠ

 Fotogalériu nájdete TU 

MDD v našej škôlke

Tento rok sme oslavovali MDD s našimi škôlkármi 4.6. dopoludnia. Pre detičky sme pripravili množstvo prekvapení. Úsmev na ich tváričkách najskôr vyčarila pani Simona Mikulášová so svojimi dvoma psíkmi. Po zoznámení nám Jilly a Maron predviedli ich šikovnosť. Jilly so svojou majiteľkou nám predviedla ukážku dogdancingu (vystúpenie človeka a psa zo sprievodom hudby).  Krátkou prednáškou a ukážkou sme sa dozvedeli ako máme správne pristupovať k cudziemu psíkovi, ako ho osloviť a pohladkať.  Detičky sa zapojili aj do výcviku psíkov. Vyskúšali si rôzne povely- poklonu, podanie labky, pregúľanie sa a iné. Psíkom sme vytvorili prekážky, ktoré sa im podarilo prekonať preskokom. Na koniec sme sa psíkom poďakovali a mohli s nimi odfotiť, pohladkať ich.

Po vystúpení si pani učiteľky a pán učiteľ pripravili pre detičky rôzne športové disciplíny. Detičky zdolávali prekážky s loptičkou, skákali vo vreci, trénovali hod na cieľ, niektoré prekonali svoj strach v tuneli- strachovom vreci. Po zvládnutí prekážok detičky dostali krásne vrtuľky a bublifuky. Školský dvor sa v zápätí premenil na bublinkové kráľovstvo. 

K sviatku MDD želáme detičkám aby mali srdciach veľa radosti, vo vrecku viac sladkostí. Celý rok len veľa hier, veľký úsmev z vašich pier.  Kolektív MŠ

Fotogalériu nájdete TU

EKOPREDŠKOLÁČIK

Dňa 06.06.2018 sa naši dvaja predškoláci, Zuzka Sokolová a Riško Turiak,  zúčastnili siedmeho ročníka Ekopredškoláčika v Banskej Bystrici. Akciu organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Banská Bystrica a konala sa  v Materskej škole Profesora Sáru. Pre deti tu boli pripravené enviromentálne zaujímavé stanovištia, kde plnili aktivity pripravené vysokoškolskými študentkami. Celkom bolo 10 stanovišti a v každom iná zaujímavá aktivita. Prvá aktivita sa týkala fúkania tušu a dotvárania chrobáčika alebo hmyzu suchým pastelom. V druhej aktivite Zuzka a Riško hľadali rastlinky podľa obrázka, ktoré im ukázala študentka, tretia aktivita sa im páčila najviac, pretože striekali detskou pištoľou, ktorá bola naplnená farbou na bielu plachtu a vytvárali zaujímavé obrázky.  Ako štvrtú aktivitu navštívili triedenie odpadkov, ktorý našli v lese, vyzbierali a vytriedili do koša na papier, plast, sklo a kov. Na ďalšom stanovišti tvorili náhrdelníky a náramky z prírodných materiálov ( papekov a šišiek), nevynechali ani hranie na hudobných prírodných nástrojoch - papekoch. Medzi ďalšie aktivity, ktoré navštívili patrili maľovanie prírodnými štetcami a temperovou farbou na papier, vypĺňanie nakreslených mandal rôznymi  prírodnými materiálmi, hľadanie kríkov a kvetov pomocou obrázkov či  kreslenie fixkou na fóliu.

Pre deti bolo pripravené pestré občerstvenie a za odmenu, že všetky aktivity výborne zvládli dostali množstvo odmien a pamätný list pre materskú školu. Ďakujeme Zuzke a Riškovi za prezentovanie našej MŠ v Banskej Bystrici.

Fotogalériu nájdete TU

 DUPKAJÚ  NOŽIČKY A ČIPKÁRSKÔ

V jeden krásny slnečný deň, dňa 29.5.2018 sa naša materská škola opäť ako to už každý rok býva zúčastnila 12. ročníka tanečnej súťaže v Banskej Bystrici – Dupkajú nožičky. Celým dopoludním sa niesla pozitívna energia. Malí škôlkari sa navzájom povzbudzovali, tlieskali, dupkali. Na úvod sa nám prišli predstaviť ujo Jano a ujo Paľo z Priechodu s netradičnými hudobnými nástrojmi – heligonkou, fujarou, gajdami, na ktoré nám aj zahrali. Zožali veľký potlesk. A potom už začalo vystúpenie škôlkarov. Na pódiu sa vystriedalo 14 materských škôl. Krásne kroje, mašle, vyčesané vrkôčiky zdobili malých škôlkarov. Deti predviedli rôzne tance a tanečné kreácie. Zazneli rôzne ľudové, moderné, detské piesne  a naše detičky z Brusna zatancovali moderný tanec s prvkami zumby. Na záver si všetky škôlky zatancovali spoločne tanec na pesničku od Joža Pročka. Pekné dopoludnie s dobrou náladou a úsmevom sa blížilo ku koncu. Víťazom boli všetky deti a odmena neminula nikoho. Každá škôlka si odniesla pamätný list a krásne spomienky. Chceme sa poďakovať Kúpeľom Brusno a.s., za sponzorský dar .

Naše detičky pokračovali tancovaním aj v sobotu dňa 02.06.2018, kedy svojim tanečným vystúpením otvárali 19.  ročník súťaže Čikárskô. Všetkým sa tanec páčil a detičky boli odmenené obrovským potleskom.

Fotogalériu nájdete TU

 

Lesná pedagogika

Dňa 03.05.2018 nás navštívila Mgr. Anna Sliacka, ktorá je lesnou pedagogičkou. Pripravila pre deti množstvo aktivít,  pomocou ktorých sa učili veľa zaujímavých vecí zo života lesa.

Najprv deťom ukázala ženský horársky klobúk a pomenovala im, čo na ňom má. Potom  deti vtiahla do rôznych aktivít. Maľovali púpavovými listami žabku, oboznamovali sa so stopami zvierat,  ktoré najprv spájali so zvieratkami a potom, keďže boli veľmi šikovné odtláčali pomocou pečiatok. Okrem toho priniesla  p. pedagogička deťom ukázať  parohy z jeleňa, daniela a pod., ktoré sa im veľmi páčili.  Za odmenu a šikovnosť dostali deti, medaile a horárske klobúky.

Ďakujeme p. pedagogičke za krásne spríjemnený deň a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogalériu nájdeteTU

SÚŤAŽ V SPEVE A RECITÁCII

Dňa 18.04.2018 sa naša materská škola zúčastnila súťaže v speve a v recitácii v Slovenskej Ľupči pod názvom „Malé talenty“. Prezentovali nás  dve dievčatá z Čerešničkovej triedy. Bola to Kristínka Vlčková, ktorá spievala pesničku „Vyhrávala píšťalka“  a Lujza Citarová, ktorá recitovala báseň O neposlušnom káčatku a jeho mame.

 Dievčatá boli za svoje vynikajúce výkony odmenené veľkým potleskom.

 Porota nevyhlasovala poradie, každé dieťatko si odnieslo domov odmenu za snahu a poctivú prípravu,  samozrejme

Diplom a materská škola dostala Pamätný list. Kristínke aj Lujzičke ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej materskej školy.

Fotogalériu nájdete TU

ZUMBA S MAMIČKAMI

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek  sme sa rozhodli zorganizovať športovú chvíľku ZUMBY pre mamičky a detičky. Dňa 10.05.2018 o 16:30 v malej telocvični všetko vypuklo.

 Všade vládla skvelá atmosféra a všetky mamičky  sa tešili na športovanie so svojimi ratolesťami. Na úvod sme mamičky a detičky ( samozrejme aj prítomných oteckov) vrelo privítali. Pod vedením našej trénerky Zumby        Mgr. Moniky Tagajovej  sme hneď aj začali cvičiť. Najprv sme sa rozohriali a postupne prechádzali všetkými pesničkami, ktoré deti z krúžku Zumby dobre poznajú. Na tvárach rodičov bola vidieť hrdosť a pyšnosť na svoje ratoliestky.

Keď sme už boli všetci vyčerpaní z toľkého cvičenia, rodičia si sadli na lavičky a detičky zaspievali pesničky mamičkám, ktorým aj odovzdali malé darčeky k ich sviatku. Na záver sme rodičom poďakovali za účasť a rodičia detičky odmenili potleskom.

Všetkým sa táto spoločná športová chvíľka veľmi páčila a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.
Fotogalériu nájdete TU

     Súťaž v prednese „Jarné prebudenie“ v Hiadli

Dňa 10.4.2018  sa v kultúrnom dome v Hiadli  uskutočnila prehliadka detí MŠ  a ZŠ v prednese poézie ,prózy a spevu ,,Jarné prebudenie.“ Stretli sa tu škôlkari a školáci   zo Slovenskej Ľupče, Hiadla, Lučatína  a Brusna. Našu materskú školu prezentovalo 5 detičiek  - predškoláčky  Emmka Fortiaková s piesňou Krásna, krásna a Michaela Živická s básňou Jar. Zo strednej triedy vystúpil Mariánko Kubíny s básňou Jarná a Ninka Hudáková s piesňou  Vykukla snežienka. Nedali sa zahanbiť ani detičky z malej triedy a recitovať „poslali“ Laurinku Fógelovú s básňou Snežienka. Prednášali a spievali pred veľkým publikom – ostatnými deťmi. Ale šikovní boli, veru hej. Prekonali svoj strach a ukázali všetkým, akí skvelí prednášači sú. A kto zvíťazil? Predsa všetci. Lebo poviem vám, to chce odvahu, postaviť sa pred také veľké publikum. Po skvelom výkone pani učiteľky z Hiadla pre nás pripravili malé občerstvenie,  nezabudli ani na diplom, pexeso a džúsik.

Fotogalériu nájdete TU

Prehliadka detí v prednese poézie a prózy  „Predškoláčik“

Dňa 14.03.2018 sa naša materská škola zúčastnila 20. ročníka prehliadky detí v prednese poézie a prózy  „Predškoláčik“ v Banskej Bystrici. Prezentovala nás Terezka Kubančíková z čerešničkovej – predškoláckej triedy. Vybrali sme si rozprávku od Františka Hrubína  - O nepodarených kozliatkach. Na začiatku mali však organizátori pre deti veľké prekvapenie, pozvali deti na pódium, a keďže je Marec - mesiac kníh,  tak im rozprávku prečítala p. Hilda Chlumecká. Po rozprávke už na pódium chodili deti z jednotlivých materských škôl.

Terezka bola za svoj krásny výkon odmenená veľkým potleskom. Porota nevyhlasovala poradie, každé dieťatko si odnieslo domov odmenu za snahu a poctivú prípravu a samozrejme aj Pamätný list. Ďakujeme Terezke za vynikajúcu reprezentáciu našej materskej školy.

Fotogalériu nájdete TU

Ako pastier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil

Jedno marcové dopoludnie nás navštívilo divadielko. Detičky sa nevedeli dočkať, kedy už končene začne. Rozprávku, ktorú nám pani zahrala sa volala Ako pastier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil. V tejto našej rozprávke sa podarilo  pastierikovi a našimi detičkami vyliečiť princeznú. Z čoho? No predsa z toho, že nevedela hovoriť čarovné slovíčka, zdraviť sa a poslúchať. Divadielko sa nám veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie divadelné stretnutie.

Fotogalériu nájdete TU

                Návšteva pani spisovateľky Janky Balážovej

  Dňa 21.3.pri príležitosti mesiaca Marec – mesiac knihy sme v našej materskej škole privítali pani spisovateľku Paed.Dr. Janku Balážovú. Tento rok si na pomoc zavolala aj svoju dcéru prváčku Alenku Janku. Pani spisovateľka Janka nám prišla predstaviť svoje básne. Boli to vlastne známe detské rozprávky v básničkovej forme. Detičkám ich prečítala šikovnica Alenka, ktorá sa už naučila  čítať, ale zahanbiť sa nedali ani naši škôlkari, lebo názov každej básne rýchlo uhádli. Boli to básne napr. Evička Šošovička, Mačka v sukni, Popletené mená. Príjemné popoludnie sme spestrili aj rozprávaním s pani spisovateľkou o jej živote, ako vznikli jej básne, ako stíha písanie popri starostlivosti o svoje 3 ratolesti. Bolo to príjemné stretnutie a veríme, že sa o rok stretneme znova a vypočujeme si nové básne.

Fotogalériu nájdete TU

Mobilné planetárium v našej škôlke

7.3.2018 sa naša čerešničková trieda premenila na planetárium. V obrovskom nafúknutom stane, sme sa dozvedeli mnoho informácií nielen o našej planéte. Najskôr sme pozerali príbeh o zvieratkách, ktoré sa dozvedeli o ceste ľudí do vesmíru. Priblížili nám všetky planéty našej slnečnej sústavy. Po príbehu nám ich pani lektorka ukázala z blízka. Detičkám sa najviac páčili súhvezdia Veľká a Malá medvedica. Porozprávala nám o súhvezdí Orion a jeho opasku. Na záver nám ukázala aká maličká je naša slnečná sústava v Mliečnej dráhe.  Detičkám sa toto predstavenie veľmi páčilo a ešte niekoľko dní sme sa o tomto projekte rozprávali.

Fotogalériu nájdete TU

LYŽIARSKY VÝCVIK MŠ V SELCIACH - ČACHOVO 2018


Aj tento rok absolvovali naši škôlkari lyžiarsky výcvik. Síce sme vymenili Tále za Selce, ale ani to nerobilo problém našim detičkám z materskej školy a všetkým to išlo výborne. Počasie sa nám menilo celý týždeň – raz svietilo slniečko, potom padal sneh, ale dobrú náladu sme mali stále. Začiatky sú vždy ťažké, no všetci si rýchlo zvykli a išlo im to ako po masle. Každým dňom to našim detičkám išlo lepšie a lepšie a na koniec to išlo všetkým vynikajúco. Záverečného dňa sa všetci netrpezlivo nevedeli dočkať. Čakali nás totiž preteky a odovzdávanie medailí, ale aj sladkých odmien. V tento deň prišli povzbudiť detičky aj rodičia. Malí lyžiari celý čas počúvali svojich trénerov, ale aj pani učiteľky a pána učiteľa. Pre nás všetkých to bol krásny zážitok, a tak nám bolo aj ľúto , že sa náš lyžiarsky výcvik končí. My všetci sa už tešíme, že sa na lyžiach uvidíme aj budúci rok.

Fotogalériu nájdete TU

Bubácka rozprávka

V jedno februárové dopoludnie k nám zavítalo divadielko. Predstavilo nám svoju rozprávku s názvom Bubácka rozprávka. Bubácka rozprávka je protistrašidelná rozprávka pre malých aj veľkých, ktorí sa (ne) boja. Vznikla v rámci projektu Strach má veľké oči, ktorý je pre deti predškolského veku. Divadelníci nám predstavili bojazlivú Marušku, ktorej deti spolu s pani divadelníčkou pomáhali, hľadali rôzne spôsoby ako by sa z bojazlivej Marušky stala nebojácna dievčina Rambabucha. Nakoniec tento recept aj našli. Veľa sme sa spolu nasmiali, a teda sa toto interaktívne divadlo deťom aj pani učiteľkám veľmi páčilo. Tešíme sa na ďalšie divadelné stretnutie.

Fotogalériu nájdete TU

Kúzelný karneval

Dnes je karneval,

detský karneval.

Hádaj kto je kráľovná  a kto kráľ.

Dňa 7.2.2018 sa celou našou škôlkou niesla čarovná nálada. Doobeda nás do Kúzelného sveta priviedlo bábkové divadlo o bojazlivej Maruške. Poobedie patrilo maskám a kúzelníkovi Wolfovi. Zišlo sa veľa masiek z rozprávkového sveta- princezné, víly, komiksoví hrdinovia, kovboji a rôzne iné rozprávkové bytosti. Kúzelník Wolf si pre nás pripravil zábavný program, v ktorom potešil detičky i rodičov. Triky s balónmi, bruchvravectvo vyčarili úsmev nielen na detských tváričkách. Bez odvážnych detí a rodičov by sa niektoré jeho kúzla možno nevydarili.

Na záver sme si zasúťažili v tanci, kde všetky deti boli odmenené nálepkou. A ako správny kúzelník pričaroval cukríkový dážď, ktorý potešil naše detičky. Tento kúzelný deň sme ukončili poriadnou diskotékou. Do tanca sa zapojili nielen pani učiteľky a pán učiteľ ale aj rodičia. S úsmevom na tvári sme sa rozlúčili, plný kúzelných zážitkov.

Ďakujeme za kúzelnú atmosféru Kúzelník Wolf

Fotogalériu nájdete TU

Besiedka pre starých rodičov

„Ľúbim svojho deduška jemu patrí božtek na líčka. Chytím ho jemne za rúčku a zaspievam mu pesničku.“ Touto básňou privítali naši škôlkári svojich starých rodičov v našej materskej škole dňa 10.10 a strávili spolu pekné popoludnie. Triedy sa zaplnili do posledného miesta. Deti si pre starých rodičov pripravili pestrý program. Zaspievali im piesne, zarecitovali básne a zahrali divadielko. Potom sa začalo vyrábať. Dedkovia a babky sa nedali zahanbiť a s chuťou sa pustili do práce so svojimi vnúčatkami. O malú chvíľu zdobili materskú školu výtvory, v ktorých bolo vidieť šikovnosť, zručnosť a nápaditosť starkých a samozrejme, aj ich malých pomocníkov. Bolo sa na čo pozerať. A po práci nasledovala malá odmena. Zaslúžili si ju všetci. Deti pripravili pre svojich starkých pomazánky, ktoré vlastnoručne natreli na chlebík a občerstvili sa teplým čajom. Potom deti darovali svojej babke a dedkovi na pamiatku svojpomocne zhotovený darček. Odmenou im bol nielen potlesk, slza radosti na lícach starých rodičov. A nakoniec ani tento rok sme si nenechali ujsť lampiónový sprievod. Svetielka na lampiónoch sme zapálili pred budovou školy a spolu s deťmi a starými rodičmi sme sa prešli ulicami Brusna. Bola to vydarená akcia plná zážitkov.

 Fotogalériu nájdete TU 

Bystrický slávik

Ako každý rok ,tak aj tento sa naša materská škola zúčastnila na 18. – tom ročníku prehliadky detí v speve Bystrického slávika. Tento rok nás prezentovala  naša speváčka z predškolskej triedy Hana Kubíny. Vybrali sme si pieseň od nášho obľúbeného speváka Mira Jaroša – Cesta do rozprávky. Za svoj krásny výkon bola odmenená velikánskym potleskom. Na súťaži odzneli piesne ľudové, detské, a moderné.   Porota nevyhladovala poradie, každý malý speváčik si odniesol domov odmenu za snahu a poctivú prípravu.

Fotogalériu nájdete TU

Šarkaniáda

V jedno septembrové sobotňajšie doobedie,  sme sa ako každý rok aj tento vybrali na kopec nad Brusno pri príležitosti púšťania šarkanov. My, pani učiteľky, pán učiteľ,  rodičia a naše ratoliestky sme sa stretli o 10 hod. pri kostole a spolu vyrazili na kopec.

Počasie nám síce celý týždeň veľmi neprialo, ale práve v tento deň nám vyšlo na 100%. Slniečko svietilo, vetrík pofukoval, a teda bolo to najlepšie počasie pre našich šarkanov.

Nálada bola výborná, všade naokolo len samý úsmev. Hneď ako sme vyšli na kopec, sme začali vyberať našich krásnych pestrofarebných šarkanov. Detičky boli nedočkavé a hneď aj začali so šarkanmi behať, aby krásne lietali. Šarkany boli krásne, rôznych farieb  a na modrej oblohe sa nádherne vynímali.

Keďže sme pri púšťaní šarkanov veľmi vyhladli, ockovia nám založili ohník a všetci spolu sme si opekali špekačky.

Na záver našej Šarkaniády dostali nie len detičky, ale aj rodičia vyrobené medaily a tiež sladkú odmenu.

Bol to veľmi pekný deň a my sa  už teraz tešíme na ďalšie spoločné akcie v tomto školskom roku.

Fotogalériu nájdete TU

Bábkové divadlo

V jedno októbrové dopoludnie k našim predškolákom zavítalo bábkové divadlo. Prinieslo nám príbeh o Herkulesovi. Dozvedeli sme sa čo sú marionety a  ako sa hralo divadlo kedysi dávno v minulosti. Spoznali sme kráľa Vladára a kráľovnú, ktorú pred zlým čertom zachránil statočný Herkules. V príbehu nechýbal ani gašparko. Divadlo sa deťom veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie „ divadelné „ stretnutie.

Fotogalériu nájdete TU