Udalosti 2018/2019

Organizácia materskej školy 2018/2019

 

Naša materská škola využíva pri výchovno - vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, logopédom. Ďalej sme začali spoluprácu s Lesmi SR.

Deti sú rozdelené do tried/ čerešničková, hruštičková, slivková, jabĺčková /podľa veku.
 

Čerešničková trieda

 

Trieda 2- 3 ročné deti

 

Učiteľky: Mgr. Monika Rišová Vrzalová / triedna učiteľka

                 Ing. Renáta Mačádiová

 

Aneta Bullová, Jakub Brašeň, Oliver Citara, Sebastián Danček, Veronika Dobríková, Dominik Fujdiaková, Simona Huťková, Samuel Chromek, Nina Chváliková, Leo Lupták, Tomáš Majzel, Tamara Ondrejková, Maik Pikula, Tomáš Pipich, Jozef Šagát, Viktor Šiket, Olívia Šišiaková, Juraj Talár, Damián Turiak, Sebastián Turiak

 

Hruštičková trieda

 

Trieda: 3- 4- 5 ročné deti

 

Učitelia: Mgr. Daniela Šanková/ triedna učiteľka

                        Nikola Živorová

 

Michal Baliak, Laura Fógelová, Elizabeth Gerová, Sára Hirková, Tomáš Chautur, Alexander Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja Kurtulíková, Matúš Mlynárčik, Adam Mokroš, Matej Patráš, Dario Prlič, Hannah Selecká, Oliver Solivajs, Slavomír Šnírer, Matias Vaník, Oliver Vilhan, Viktor Vyšný

 

Slivková trieda

 

Trieda: 3- 4- 5 ročné deti

 

Učiteľky: Denisa Živická / triedna učiteľka

                Mgr. Matej Parobek

 

Zuzana Bedríková, Izabela Bullová, Miroslav Huťka, Michal Karcel, Viktória Nebusová, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov, Radan Pacher, Lucas Pikula, Kamila Psotová, Lukáš Sršeň, Jozef Šimeček, Jonatán Šipöcz, Damián Škrabala, Samuel Štubňa, Lenka Timková, Emma Vyšná, Andrej Zeman

 

Jabĺčková trieda

 

Trieda: 5-6 ročné deti

 

Učiteľky: Mgr. Monika Tagajová / triedna učiteľka

                Bc. Viktória Haviarová

 

Jana Albertyová, Sára Balková, Lukáš Daučík, Teo Dobrík, Adrián Drábek, Richard Hirka, Nina Hudáková, Katarína Chromeková, Timea Kamenská. Andrew Kevin Kelly, Peter Kočický, Martin Lupták, Simona Mesiariková, Lukáš Mlynárčik, Lukáš Modrovský, Vivian Poldauf, Martin Riapoš, Kristína Selecká, Sofia Slobodníková, Michal Sršeň, Kristína Studená, Michaela Šimečková, Kristína Vlčková, Žofia Zázrivcová

 

                         Divadlo O Veternom Kráľovi

Viete deti odkiaľ fúka vietor?  Ďaleko – praďaleko, na vysokom vrchu býva Veterný kráľ. Žije tam celkom sám, nestará sa o ľudí..... Tak sa začalo v našej mš divadielko dňa 14.3. Bola to rozprávka  O veternom kráľovi - príbeh, v ktorom dobro víťazí nad zlom a bratská láska prekoná všetky ťažkosti. Bolo to predstavenie, do ktorého sa zapájali aj deti, čo ich veľmi tešilo. Všetci sme sa preniesli do deja, pohltila nás atmosféra a hudobné podfarbenie, pri ktorom sme si aj zaspievali.  Celé predstavenie sme takmer ani nedýchali. Veľké ĎAKUJEM za všetky deti.   

Fotogalériu nájdete TU

Karneval v MŠ

 

„Karneval, karneval

nech spieva, kto sa dnes nehneval.

Karneval, piesenky,

nech spieva, kto má hlas tenký.

Chlapec šašo, dievča saša,

veselá je trieda naša.

Snehulienka, trpaslíci,

hríbik, lienka aj zbojníci...”

            Február je mesiacom, pre ktorý sú typické fašiangové zábavy spojené s hudbou a tancom. Preto sme aj v našej škôlke ukončili toto obdobie detským karnevalom v krásnych maskách. Priestory našej školskej jedálne žialili pestrou výzdobou, ktorú vytvorili škôlkari spolu so svojimi pani učiteľkami a pánom učiteľom. O dobrú náladu sa postaral šašo Čo so svojou kamarátkou šašou, ktorí si pre detičky pripravili bohatý program. Svojimi kúzlami, pri ktorých im asistovali naši šikovní škôlkari, vyčarovali na tvári úsmev všetkým deťom aj dospelým.  Šašo Čo so svojou pomocníčkou naučili deti tanečné kroky na rôzne veselé pesničky a deti tancovali čo im nôžky stačili. Taktiež si pripravili pre detičky bublinkovú šou, ktorá sa im nesmierne páčila, keďže mohli tancovať pomedzi bubliny. Neskôr chcel šašo vybrať a odmeniť najkrajšiu masku. No keďže si nevedel spomedzi toľkých krásnych masiek vybrať len jednu, odmenil všetky detičky sladkou lízankou.  Pre detičky si pripravili aj detskú diskotéku, na ktorej vytancovali nielen detičky, ale aj ich rodičov a pani učiteľky s pánom učiteľom. Už teraz sa tešíme o rok na ďalší karneval.

Fotogalériu nájdete TU

 

Karneval so žabkou Bupi

S detičkami z jabĺčkovej triedy sme sa zapojili do súťaže so žabkou Bupi. Našou úlohou bolo usporiadať karneval, na ktorom budú princezné a hrdinovia z výrobkov Bupi. Pre naše detičky sme si prichystali aj rôzne aktivity a súťaže, za ktoré získali sladkú odmenu v podobe cukríkového dažďa. Jabĺčka celý deň veselo tancovali a šantili v krásnych maskách a nakoniec si oddýchli pri počúvaní rozprávok. Našim detičkám sa tento netradičný karnevalový deň veľmi páčil, preto sa už tešia na ďalší karneval. Fotky z Bupi karnevalu si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Fotogalériu nájdete TU

Lyžiarky výcvik Šachtičky- Selce Čachovo 2019

 

Od 21.1. do 25.1. sa detičky našej škôlky zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Začali sme v lyžiarskom stredisku na Šachtičkách, kde nás privítalo mrazivé, ale slnečné počasie. Detičky sa tu naučili základy lyžovania. Niektorí z nás už na lyžiach stáli. No niektorí z nás boli úplní začiatočníci. Každý deň sme začali rozcvičkou, kde sme si rozcvičili celé telo. Keď boli detičky pripravené obuli si lyže a vyrazili na svah. Hravou formou nás páni inštruktori učili zastaviť, robiť oblúčiky. Ku koncu lyžiarskeho výcviku sme už všetci zvládli svah v lyžiarskom stredisku Selce Čachovo. Posledný deň sme sa všetci tešili na záverečnú súťaž- slalom. Všetci sme ho úspešne zvládli a za vynikajúce výsledky detičky dostali medailu a sladké prekvapenie. Ako sa nám darilo môžete vidieť vo fotogalérii.

Fotogalériu nájdete TU

Ochranárik 112

 

Okresný úrad Banská Bystrica  realizoval okresné kolo výtvarnej súťaže s názvom „Ochranárik čísla tiesňového volania  112 a civilnej ochrany“. Cieľom súťaže bolo priblížiť deťom hravou formou a rôznymi výtvarnými technikami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Našu materskú školu reprezentoval svojou výtvarnou prácou Teo Dobrík pod vedením p. učiteliek Moniky a Viki. Jeho Ochranárik sa umiestnil v kategórii materských škôl na 1. mieste. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa konalo 30. novembra 2018 počas osláv „Národného dňa tiesňovej linky 112“. Po odovzdávaní cien a diplomov nás pozvali na exkurziu po Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému (IZS). Navštívili sme tri strediská a to stredisko tiesňového volania 112, stredisko záchrannej zdravotnej služby a stredisko hasičského a záchranného zboru.  Táto exkurzia bola pre nás zaujímavá, poučná a odniesli sme si množstvo informácií.

Na záver ešte raz gratulujeme víťazovi.

Fotogalériu nájdete TU

Mikuláš a Vianočné trhy

 

Dnes je veľká slávnosť naša,

privítame Mikuláša.

Máme preňho balíček,

plný krásnych básničiek.

 

Tak ako každý rok, aj tento k nám zablúdil nečakaný hosť. Prišiel k nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí rozžiarili detské očká. Tento rok Mikuláš prišiel do nášho  kultúrneho domu v Brusne, kde výzdoba v nás vyčarila krásnu zimnú predvianočnú atmosféru. Detičky privítali Mikuláša nádhernou pesničkou, ktorou ho zavolali na pódium. Neskôr si už Mikuláš vypočul pesničky, básničky  postupne od škôlkarov, školákov, ale aj detí zo Základnej umeleckej školy. Mikuláš sa potešil pesničkám a básničkám, ktoré si pre neho detičky spolu s pani učiteľkami a pánom učiteľom pripravili, no tiež krásnemu tancu od škôlkarov. Samozrejme on ich za to odmenil sladkým mikulášskym balíčkom. Po programe v kultúrnom dome sme sa všetci presunuli na námestie, kde už boli pripravené vianočné trhy, ktoré do celého Brusna priniesli predvianočnú náladu. Všetci navôkol  mohli ochutnať vianočný punč, varené vínko, čaj, popozerať si Vianočné trhy a kúpiť si rôzne výrobky. Počasie nám vyšlo, bolo príjemne mrazivo, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto príjemnej akcie. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným a taktiež Obci Brusno, Základnej škole s materskou školou Brusno, Základnej umeleckej škole a tiež rodičom zato, že sme sa všetci mohli stretnúť pri takejto milej akcii. Ďakujeme.

Fotogalériu nájdete TU

Rozprávka ‚,Na brušku ˮ

 

Vo štvrtok 29.11. 2018  v dopoludňajších hodinách našu MŠ navštívili herci z divadla na Rázcestí. Prišli nám zahrať rozprávku ,, Na brušku ˮ : O Jurkovi s kozou a dvoch kamarátoch. Ide o príbeh chudobného chlapca Jurka, ktorý nemá nikoho na svete len svoju kozu - Rózu a dvoch kamarátov, ktorí sa rozhodli jedného dňa navštíviť zámok  a rozveseliť smutnú princeznú. Aj v tejto rozprávke sa mieša dobro a zlo, bieda a bohatstvo, zlo a nenávisť, ale ako to už v rozprávkach býva, aj táto sa končí so šťastným koncom. Vďaka koze Róze sa Jurkovi podarilo rozveseliť smutnú princeznú. Deťom sa rozprávka veľmi páčila. Hercov odmenili potleskom a tešia sa na ďalšie divadelné predstavenie.

Fotogalériu nájdete TU

Mikulášsky futbalový turnaj

Dňa 2.12 sa v našej telocvični uskutočnil Mikulášsky futbalový turnaj prípravkárov. Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev – Brusno „A“, Brusno „B“, Badín, Podlavice „A“, Pdlavice „B“. Našu materskú školu reprezentovalo trio predškolákov Riško Hirka, Teo Dobrík a Peťo Kočický. Aby chlapci vládali hrať naplno vo všetkých zápasoch, boli s nimi spolu v mužstve Brusno „B“ aj štyria školáci. Celý turnaj sa hral v priateľskej a predvianočnej atmosfére. Chlapci si schuti zahrali, nastrieľali množstvo gólov a aj keď nešlo až tak o výsledky dokázali tri zápasy vyhrať a jeden remizovať. Na záver turnaja k nám zavítal aj Mikuláš, ktorý nám dal za odmenu balíček a samozrejme aj medailu. Spoločne sme tak strávili príjemné futbalové dopoludnie.

Fotogalériu nájdete TU

Besiedka pre starých rodičov

V našej materskej škole sme dňa 9.11. pripravili besiedku pre starých rodičov a strávili sme spolu s nimi pekný podvečer. V každej triede si detičky pripravili program pre svojich starých rodičov. Deti recitovali básne, zahrali divadielko a spievali piesne, za čo si vyslúžili veľký potlesk. Potom sa deti spoločne so svojimi starými rodičmi pustili do práce a vyrobili veľa krásnych jesenných dekorácií. Po práci si všetci pochutnali na maškrtách. Detičky potom darovali svojim babkám a dedkom darček, ktorý vlastnoručne zhotovili. Aj tento rok sme zakončili besiedku lampiónovým sprievodom. Všetci sme sa poobliekali, pred budovou školy sme rozsvietili naše lampióny a spoločne sme sa prešli ulicami Brusna. Bol to vydarený podvečer plný zážitkov.

Fotogalériu nájdete TU

Deň veselých zúbkov

Trieda jabĺčok sa zapojila do projektu Veselé zúbky. Pani učiteľky si pre deti pripravili Deň veselých  zúbkov. Na návštevu prišla aj pani zubárka Monika, ktorá ich oboznámila so správnymi technikami čistenia zúbkov a pomôckami, ktoré môžu pri čistení používať. Deti potom pozerali veselé a zároveň edukačné zúbkové rozprávky a videoklipy.  Pani zubárka doniesla so sebou aj Zubožrúta, ktorý sa im snažil prekaziť zúbkový deň. Rozprával deťom aby si zúbky neumývali a jedli veľa sladkostí.  Naše detičky však Zubožrúta vyhnali zubnými kefkami, pretože už vedia ako sa správne starať o svoje zúbky a vedia aj to, čo je pre zúbky zdravé a čo nie. Poobede sme mali zúbkovú besiedku aj s rodičmi našich jabĺčok. Pani zubárka si pre rodičov pripravila zúbkový kvíz aby rodičov otestovala ich vedomosti v oblasti starostlivosti o zúbky svojich detí. Na záver si detičky zatancovali s pani zubárkou Monikou a so Zubožrútom. Fotky z tohto dňa nájdete vo fotogalérii.

Fotogalériu nájdete TU

Šarkaniáda

Dňa 29.09.2018, v sobotné  jesenné slnečné doobedie,  sme sa  vybrali na kopec nad Brusnom pri príležitosti púšťania šarkanov. Všetci spolu sme sa stretli o 10:00hod. pri kostole a vybrali sme sa spoločne na kopec.

Zubaté jesenné  Slniečko svietilo, vetrík fúkal, a teda bolo to najlepšie počasie pre našich šarkanov.

Všade vládla výborná atmosféra, všetci sa tešili z tohto krásneho doobedia. Hneď ako sme vyšli na kopec, sme začali vyberať našich krásnych pestrofarebných šarkanov. Nielen naše detičky boli nedočkavé, ale aj naši rodičia, a preto hneď aj začali so svojimi ratoliestkami púšťať šarkany. Šarkany boli krásne, rôznych farieb  a na modrej oblohe sa nádherne vynímali.

Keďže sme pritom veľmi vyhladli, ockovia nám založili ohník a všetci spolu sme si opekali špekačky.

Na záver našej Šarkaniády dostali detičky medaily a tiež sladkú odmenu.

Bol to veľmi pekný deň a my sa  už teraz tešíme na ďalšie spoločné akcie v tomto školskom roku.

Fotogalériu nájdete TU

Ako sa Jabĺčka vybrali na turistiku

V rámci témy Miesto, kde žijem, sme sa chceli pozrieť na Brusno z vyššej perspektívy ako ju vidíme denne.  Preto sme sa v jedno slnečné dopoludnie vybrali na turistickú vychádzku ku krížu na Dubinku. Naše jabĺčka sa z tohto výletu veľmi tešili a mierne náročný terén zvládli na výbornú. Z kopca sme mali našu dedinu ako na dlani, a tak sme mohli ľahko rozpoznať nielen dominanty Brusna, ale aj domy, paneláky a bytovky, v ktorých naše jabĺčka bývajú. Z turistiky sme aj trochu vyhladli, preto sme si na kopci trochu oddýchli a zjedli všetko, čo nám rodičia do ruksakov pribalili. Cestou naspäť sme si veselo spievali a do škôlky sme sa vracali s úsmevom na tvári. Fotky z našej prvej tohtoročnej turistiky si môžete pozrieť vo fotogalérii.  

Fotogalériu nájdete TU