Členovia parlamentu

                                                                            

Školský parlament koordinuje : Mgr. Anna Vaníková

 

Školský parlament   

školský rok 2015 / 2016

 

V. A        Nina Švercelová

V. B        Chiara Krajčírová

VI. A       Denisa   Maljarová

VI. B        Ema Tomková

VII. A       Alexander Mistrík, Natália  Kubančíková   

VII. B       Alexandra Vlčeková, Dominika  

                Kobzošová

VIII. A      Vanesa Šanková, Eliška Zázrivcová

VIII. B      Andrej Čilík, Timotej Čižmárik

IX. A        Nina  Hudecová, Simona  Peťková

IX. B        Alexandra Živická, Marek Cuper