Členovia parlamentu

 

Členovia školského parlamentu

Školský rok 2023/2024

Trieda

2 poslanci za triedu

V.A

Tomáš Prievalský

Patrik Hrk

V.B

Katarína Chromeková

Lukáš Daučík

VI.A

Terézia Kubančíková

Richard Turiak

VII.A

Lara Pohorelcová

Rastislav Rafaj

VII.B

Radovan Hrubý

Tamara Kubančíková

VIII.A

Matúš Klima

Oliver Kasza

VIII.B

Michal Chromek

Lukáš Macák

IX.A

Tadeáš Klima

Tomáš Sanitra

 

 

 

Funkcia

Meno

Trieda

Predseda

Tadeáš Klima

IX.A

Podpredseda

Lara Pohorelcová

VII.A

 

 

Koordinátor:  Mgr. Monika Turňová